Yo förorter!
Fett val att regga dig i betongen.com. Det kommer att förändra ditt liv. Registreringen är uppdelad i 2 delar.


DEL
1.
Välj
syssel- sättning
I betongen har du flera möjligheter av vad du vill syssla med. Välj det som du helst vill va, de olika alternativen har olika färdigheter och egenskaper.


Gäng-ledare

PimpLangare

HomieHip-
hopare

Klicka här för info om de olika gubbarna